De GO48 is betrokken bij verschillende innovatie- en samenwerkingsprojecten in de visserijsector. De innovaties richten zich op het verduurzamen van de visserij, zowel ecologisch als economisch.

De projecten worden ondersteund door het Europees Visserijfonds.

 

Innovatie van vistechniek

In 2011 was pulsvisserij in opkomst, een innovatieve wijze van vissen waarbij de kettingen aan de sleepnetten zijn vervangen door draden met elektroden die een stroomstootje afgeven van ongeveer 6 volt. Dit is voldoende om de platvissen op te schrikken waarna ze in de netten belanden. Om deze optimaal in te kunnen zetten in onze visbestekken in het zuidelijke en zuidwestelijk deel van de Noordzee is samen met een collega-bedrijf Brinkman (SL42) een project gestart onder de naam ‘Aquaplanning Gear voor de (Zuid)westelijke Noordzee’. Het project is hierbij ondersteund door de wetenschappelijke instituten LEI en IMARES, die onderzoek naar de discards en de kosten van de pulsvisserij hebben uitgevoerd.

Dit project is recentelijk afgerond en binnenkort zullen de rapportages op deze website gepubliceerd worden.

Zie ook: http://zw-nederland.blueportal.nl/projecten/213/aqua_planning_gear_zuidelijke_noordzee

 

Netinnovatie

Ons bedrijf voert in samenwerking met de Coöperatie Westvoorn en verschillende collega’s op de haven van Stellendam onderzoek uit met verschillende net-modellen. Doel is een net te ontwikkelen met minder bijvangst en minder slijtage. Dus met minder kosten en duurzamer.

 

Haal meer uit de vloot

Download flyerIn het project ‘Haal meer uit de vloot’ zoekt ons bedrijf naar andere mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbeteren. Samen met de Visafslag Stellendam, onderdeel van United Fish Auctions, en collega’s op de haven wordt gekeken hoe we als bedrijf meer kunnen doen om onze kopers en de consumenten beter te informeren en te interesseren voor onze vis. In dat kader heeft de GO48 onder andere in 2013 deelgenomen aan het World Food Forum (WFF) in Rotterdam. Er zijn rondleidingen aan boord georganiseerd en voorlichting gegeven over de pulsvisserij aan consumenten. Opvallend was dat zij nog weinig weten over onze visserij en de goede ontwikkeling van de visbestanden op de Noordzee. Een reden te meer om aan deze projecten te blijven deelnemen.

Tijdens het WFF is een brochure uitgedeeld die wij nu ook op andere evenementen uitdelen. 

vlag
Europees Visserijfonds, 
investering in duurzame visserij