Pulsvisserij

Pulsvisserij is een nieuw soort visserij die sinds kort wordt uitgeoefend op de Noordzee. Voorheen werd de vis opgeschrikt door kettingen die over de bodem werden gesleept. Met pulsvisserij wordt de vis die op de bodem van de zee leeft opgeschrikt door middel van elektrische pulsjes (stroomstootjes met een spanning van maximaal 15 volt). Met pulsvisserij is er haast geen bodemberoering meer en er kan een brandstofbesparing van 50% (ofwel 19.000 liter diesel per week!) worden gerealiseerd met als positief neveneffect een sterke reductie van de CO2-uitstoot.

 

Vissen met de pulskor

Vissen met de pulskor

 

Betere kwaliteit vis
De kwaliteit van de vis die aan boord komt is veel beter, omdat de vis onder water met minder vistuig en materiaal in aanraking komt. De vis komt levend aan boord omdat er geen grondvuil zoals stenen meer in het net terecht komt en door de mindere bodemberoering wordt er ook minder discards (te kleine vis, stenen, zeesterren en krabbetjes) gevangen.

 

Pulskor

Pulskor

 

Efficiënte verwerking
Nadat de vis aan boord is gebracht wordt direct water in de vissorteerbakken gespoten zodat de vis blijft leven. Door een uiterst vlugge en efficiënte verwerking wordt de te kleine vis die nog gevangen zoveel mogelijk levend overboord gezet waardoor de kans voor hen om te overleven hoog is.

 

 

 

Adam Tanis, GO48: “overstappen naar puls of stoppen met vissen”

Bron: http://www.delmeco-ft.nl/nl/referenties/project:adam-tanis-go48.htm

 

Stijgende brandstofprijzen dwongen Adam Tanis en zijn zonen om na te denken over een overstap naar de pulskorvisserij. Sinds april 2012 is de GO48 uitgerust met het pulskorsysteem van Delmeco in combinatie met een aquaplaning tuig. Tanis is zeer tevreden over de bedrijfsresultaten met het pulssysteem. Het brandstofverbruik is met bijna de helft verminderd. Het systeem heeft hogere onderhoudskosten, maar deze worden ruimschoots gecompenseerd door de besparing op brandstofkosten en hogere besomming.

 

Het visserijbedrijf van Adam Tanis en zijn zonen heeft 2 kotters waarvan tot nu toe alleen de GO48 is uitgerust met het pulssysteem. Tanis is net als veel andere vissers overgestapt naar schepen met een kleiner vermogen. Met de huidige prijzen voor brandstof en voor de vis zijn kleinere schepen meer rendabel.  De bemanning van de GO48 had dus te maken met een dubbel grote overgang. Een nieuw schip en het pulssysteem. Met name voor de schipper was dat veeleisend. Voor het vissen met het pulssysteem is het belangrijk dat je je verstand erbij houdt. Meer nog dan bij de traditionele boomkorvisserij moet je nadenken over hoe je zo efficiënt mogelijk vist.

 

Het Delmeco-systeem geeft op de brug veel informatie over de werking van het tuig op de zeebodem. Wekveld, werking van de elektroden, watertemperatuur, frequentie en vermogen. Deze variabelen worden gemeten respectievelijk zijn binnen bepaalde marges bij te regelen door de visser om optimaal te besommen met zo weinig mogelijk schade aan de vis en bijvangst.  Het duurt wel even voordat je dat in de vingers hebt. De druk om optimaal te presteren met de nieuwe investering was groot. Tot op heden heeft het systeem naar verwachting gepresteerd. Tanis is zeer tevreden over de besturing van de lier van de voedingskabel. De bemanning van de GO48 heeft zelf geëxperimenteerd met de instelling van de lier. De GO48 vaart met een zeer lage weerstand op lier, met het doel om de voedingskabel zoveel mogelijk te ontzien.  Over de voedingskabel merkt Tanis op dat deze tot nu toe geen storingen heeft gegeven. De bemanning gaat er zorgvuldig mee om en de kabel ziet er nog als nieuw uit. Dat geldt niet voor de elektroden. De elektroden worden over de zeebodem gesleept en zijn onderhevig aan slijtage.  Op de bestekken waar de GO48 vist leidt dit er toe dat de kunststof koppelstukken waarmee de elektroden zijn verbonden, al moesten worden vervangen. Dat is een flinke kostenpost. Tanis geeft aan dat deze onderhoudskosten makkelijk terug worden verdiend door de reductie in brandstofverbruik en betere vangsten. Toch vindt hij dat dit onderdeel van het Delmecosysteem verbeterd moet worden. De levensduur van de elektroden moet omhoog, of de kosten van die elektroden omlaag. Graag zou hij zien dat er proeven worden gedaan met andere, meer slijtvaste materialen.

 

De bank heeft zich constructief opgesteld bij het financieren van het pulssysteem. Er is inmiddels voldoende ervaring opgedaan met de pulsvisserij om te weten wat de terugverdientijd is. Bedrijfseconomisch gezien is overstappen naar pulsvisserij een logische stap. Vanwege economische en duurzaamheidsvoordelen moet Brussel het vissen met puls snel legaliseren. Tanis denkt zelfs dat er helemaal geen toekomst is voor de traditionele boomkorvisserij; ‘het is overstappen naar de pulsvisserij of stoppen met vissen‘.